Hos AS Financiering kan du søke billån til svært gunstige betingelser. Vi tilbyr billån med inntil 100% finansiering og 10 års nedbetalingstid.

 


Betinger at båten er min. 7 m. og er/blir innregistrert i Skipsregisteret NOR

PRIS (NOK)
EGENKAPITAL (NOK)
NEDBETALINGSTID (ÅR)

NOMINELL RENTE
EFFEKTIV RENTE



Månedlig beløp
 
Vi ønsker at vår bil lån kalkulator raskt og enkelt skal gi deg svar på hvor mye et billån fra AS Financiering koster pr. mnd. Fyll inn nødvendig informasjon i vår bil lån kalkulator og beregne hva et bil lån fra oss vil koste pr. mnd. Alle kostnader forbundet med et lån hos oss fremkommer oversiktlig i vår bil lån kalkulator når du har lagt inn nødvendig informasjon og beregnet billånet. Det er helt uforpliktende for deg å benytte vår billånkalkulator. Dersom du velger å sende inn en søknad om billån til oss vil vi behandle lånesøknaden omgående og gi deg en rask tilbakemelding. Dersom du ikke har funnet bil enda, anbefaler vi at du ber om et lånerettsbevis. Vårt lånerettsbevis har en gyldighet på 1 mnd. Et tilbud om billån fra oss er helt uforpliktende for deg. Dersom du velger å benytte deg av vårt tilbud om billån vil vi bidra til å sikre deg et trygt bilkjøp.