Finansiell informasjon

Finansielle rapporter og regnskap for AS Financiering

Års- og delårsrapporter

Årsrapport 2022

3. kvartal 2022

2. kvartal 2022

1. kvartal 2022

Årsrapport 2021

3. kvartal 2021

2. kvartal 2021

1. kvartal 2021

Årsrapport 2020

3. kvartal 2020

2. kvartal 2020

1. kvartal 2020

Årsrapport 2019

3. kvartal 2019

2. kvartal 2019

1. kvartal 2019

Årsrapport 2018

3. kvartal 2018

2. kvartal 2018

1. kvartal 2018

Årsrapport 2017

3. kvartal 2017

2. kvartal 2017

1. kvartal 2017

Årsrapport 2016

3. kvartal 2016

2. kvartal 2016

1. kvartal 2016

Årsrapport 2015

3. kvartal 2015

2. kvartal 2015

1. kvartal 2015

Årsrapport 2014

3. kvartal 2014

2. kvartal 2014

1. kvartal 2014

 

* Det gjøres oppmerksom på at kvartalsrapportene ikke er revisorbehandlet.