Lånebevis

Lånebevis er en bekreftelse som dokumenterer at du har fått innvilget lånefinansiering

Lånebeviset gjør at finansieringsdelen av handelen allerede er «i havn». Du kan nå ha fullt fokus på å finne det kjøretøyet du ønsker og på å gjøre en rask handel når du har et godt kjøp for hånden. Når du har inngått avtale om kjøp, kontakter du oss og får tilsendt lånedokumenter for signering. Dette kan raskest gjøres ved å signere med Bank-ID.

Slik gjør du:

  • Klikk på
    Søk om lån
  • Velger du nei på spørsmålet om registreringsnummeret, søker du automatisk om lånebevis
  • Lånebevis sendes til din oppgitte e-postadresse. (forutsatt at søknaden innvilges)
  • Kontakt oss på tlf: 400 02 259 eller e-post: financiering@financiering.no når du har funnet kjøretøyet du ønsker å kjøpe
  • Vi foretar en rask verdivurdering av kjøretøyet
  • Lånedokumenter oversendes for signering. (BankID eller pr. post)

Handle privat?

Vi gir også billig lån til kjøp av kjøretøy fra privatperson. Ved privatkjøp er det litt mere du må ordne selv, enn når du kjøper fra forhandler. Ta derfor gjerne kontakt med oss, når dere er enige om handelen.

Kontakt oss